Change the way you look at things

Perspectief is de manier waarop je naar de wereld om je heen kijkt. Het wordt beïnvloed door jouw ervaringen, cultuur, opvoeding, herinneringen en emoties. En zelfs de invloed van vorige generaties werkt door op hoe jij naar de wereld kijkt.

Soms kan je perspectief je belemmeren in het bereiken van jouw volledige potentieel. En kun je jouw leven positief veranderen door je perspectief te veranderen.

Voor mij is een van de belangrijkste quotes die ik ooit heb gehoord de volgende: “If you change the way you look at things, the things you look at change”. En dit is oh zo waar.

Verandering van perpectief stelt je in staat stelt om nieuwe mogelijkheden en kansen te zien die voorheen buiten je bereik lagen. Als je blijft vastzitten in een negatief of belemmerend perspectief, kun je makkelijk ontmoedigd raken en de hoop verliezen om jouw doelen te bereiken.

Door bewust je perspectief te veranderen en je te richten op het positieve, ga je weer ruimte creëren, mogelijkheden zien en nieuwe manieren vinden jouw even te verbeteren.

Verandering van perspectief zorgt ervoor dat je dat waar je last van hebt weer in een ander licht kunt zien. Bijvoorbeeld als je geconfronteerd wordt met een moeilijke of uitdagende situatie, kun je door je perspectief te veranderen gaan focussn op de lessen die je kunt leren.

Dit kan je helpen om beter te begrijpen wat er is gebeurd en je helpen bij het nemen van betere beslissingen in de toekomst.

Bovendien kan het veranderen van perspectief je ook helpen om je meer verbonden te voelen met anderen. Je kunt je dan bewust gaan focussen op het begrijpen van anderen, waardoor je je empathisch kunt opstellen en zo meer compassie kunt tonen. Dit zal weer leiden tot betere relaties en een gevoel van verbondenheid.

Om je perspectief te veranderen zul je eerst bewust mogen worden van je huidige overtuigingen en gedachten. Vaak is dat nog wel een dingetje en kan je dat nog het beste doen samen met iemand die echt door kan vragen zodat je de diepere lagen in jezelf kunt bereiken.

Ook zul je je comfortzone wat mogen oprekken en comfortabel mogen worden met het oncomfortabele want een verandering van perspectief kan weerstand oproepen, so be aware why you want it, what’s in it for you.

Als je vastzit in een negatieve spiraal, ga dan bewust focussen op dat wat wel goed gaat of dat waar je dankbaar voor bent.

Let’s embrace the space of new perspectives!