Change the way you look at things

Perspectief is de manier waarop je naar de wereld om je heen kijkt. Het wordt beïnvloed door jouw ervaringen, cultuur, opvoeding, herinneringen en emoties. En zelfs de invloed van vorige generaties werkt door op hoe jij naar de wereld kijkt. Soms kan je perspectief je belemmeren in het bereiken van jouw volledige potentieel. En kun […]